HE-Aims & curriculum

יעדים ותכנית הלימודים

אחינֹעם מציעה חינוך עברי ודתי לתלמידים שסיימו את בית הספר היסודי של נֹעם, אולם לא עברו לחטיבת הביניים שבו וכן לבוגרי החטיבה. התלמידים לומדים בהתאם לתכנית לימודים מגוונת הכוללת לימודי עברית, יהדות, היסטוריה יהודית ופילוסופיה יהודית. השיעורים מתקיימים בימי שני וחמישי בערב לאורך כל הסמסטר.

שכר הלימוד

שכר הלימוד לשנת לימודים באחינֹעם הוא 1,200 פר"ש . בנים ובנות של חברי קהילת ה-ICZ זכאים לשובר הנחה בסך 600 פר"ש (הנחה של 50 אחוזים בשכר הלימוד). בנים ובנות של חברי קהילות אחרות עשויים אף הם לקבל הנחה בשכר הלימוד בהתאם לנוהלי הקהילה.