HE-Parents

הורים

הורים, בואו להיות מעורבים!

אתם, ההורים של ילדי נֹעם, מהווים חלק בלתי-נפרד מקהילת בית ספרנו. נשמח אם תשתפו אותנו בהצעות וברעיונות כיצד אפשר לשפר את נֹעם ולהפוך אותו לבית ספר טוב יותר. אנו מקדמים בברכה כל יוזמה.