HE-Ways to give

איך אפשר לעזור לנֹעם?

קרן התשתית של נֹעם

נֹעם הקים קרן תשתית מיוחדת כדי לממן פיתוח והשקעות הון חדשות. הכספים המועברים ל"קרן התשתית של נֹעם" אינם מיועדים למימון הפעילות היומיומית השוטפת של בית הספר. התשלומים לקרן זו יהיו פטורים ממס במחוז ציריך, וככל הנראה גם במחוזות אחרים של שווייץ.

ישנן דרכים רבות לעזור או לתמוך בנו:

 • אפשר לתמוך בפרויקט מסוים – רשימת הפרויקטים בהמשך – או פשוט לתמוך בתכניות ההשקעה שלנו בהתאם להתפתחותן.
 • אפשר לתרום תרומה חד-פעמית או לחלופין להתחייב לתרום מדי שנה במשך כמה שנים.
 • אפשר לתרום לזכר אדם יקר שהלך לעולמו (במקרה של תרומות גדולות ישנה אפשרות להנציח את המנוח/ה ולקרוא על שמו/ה פרויקט, מִתקן או חדר לימוד).
 • אפשר לתרום באמצעות מתן שירות או חפץ הדרושים לבית הספר.
 • אפשר לפרסם מודעות בפרסומים של נֹעם, או לתת חסות לבלוגים של בית הספר או לאתר זה.
 • אפשר להשתתף ולתמוך באירועים לגיוס תרומות, ואפשר גם להזמין אליהם חברים חדשים.
 • אפשר לתת לקרן הלוואות נטולות ריבית.
 • אפשר לצוות בצוואה מתנה או כספים, מניות או נכסים אחרים לקרן.
 • אפשר לעודד קרנות משפחתיות וקרנות נאמנות בשווייץ ובמדינות אחרות לתת לנֹעם מענקים.

תכנית ההשקעות הנוכחית שלנו כוללת:

 • חידוש התשתית של טכנולוגיית המידע בבית הספר, שיפור רשת האינטרנט האלחוטית (wifi), רכישת נתבים (routers) חדשים וגישה לפס רחב, שמאפשר גלישה במהירות גבוהה, וכן רכישת תוכנות חדשות לפי הצורך.
 • קניית מחשבים וטבלטים חדשים למורים ולתלמידים לשימוש בבית הספר, וכן רכישת שרתים וציוד אחר.
 • קניית ציוד חדש למצגות לשימוש בכיתות כגון בימרים, לוחות חכמים וכדומה.
 • ציודו מחדש של חדר צוות ההוראה והרחבתו.
 • תכניות מיוחדות להכשרת מורים לאנגלית ולצרפתית.
 • הפיכת אתר האינטרנט שלנו מאמצעי תקשורת לכלי הוראה ממוקד המשמש את קהל תלמידינו.
 • הקמת תשתית של רשתות חברתיות לשימוש בבית הספר.

אנו זקוקים לעזרתכם! כל תרומה יהא אשר יהא גודלה, מבורכת. לידיעתכם, מנגנון גיוס התרומות של נֹעם מופעל על ידי מתנדבים בלבד. כלומר, כל מטבע שנתרם, יהא זה פרנק שווייצרי, דולר, אירו, שקל או לירה סטרלינג, מופנה ישירות להשקעה בנֹעם. תרומות מעל 100 אלף פר"ש יצוינו בספר הכבוד שלנו (כמובן, נכבד כל בקשה לתרום בעילום שם).

אם ברצונכם לברר כיצד אתם יכולים לעזור, אנא פנו ליואל רוזנבלט: j.rosenblatt@noam.ch

פרטי קרן התשתית של נֹעם הם:

Account Name: Ausbildungs- & Infrastrukturfonds Jüdischer Schulverein „NOAM” Zü, Zürich
Bank: Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: CH30 0483 5020 8582 9100 1


אנו בנֹעם תמיד מכירים תודה לתרומות שניתנות לטובת הפעילות השוטפת שלנו (עם זאת, ייתכן שלא ניתן לנכות מס מתרומות אלה על פי חוקי שווייץ).

פרטי החשבון להוצאות שוטפות של בית הספר:

Account Name: Jüdischer Schulverein „NOAM”, Zürich
Bank: Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: CH57 0483 5010 8582 9100 0

אירועים
נא לבדוק כאן בדבר אירועים עתידיים.