HE-New sources of finance

מקורות מימון חדשים

דגשים

מאמצינו לגיוס תרומות מתמקדים בשני אפיקים:

  • קרנות בשווייץ ובמדינות אחרות
  • ירושות, עיזבונות ומתנות

קרנות בשווייץ ובמדינות אחרות

אנו מנסים ליצור קשר עם קרנות בשווייץ ומחוצה לה, שכן ברור לנו שקרנות רבות, לפחות על פי הגדרת מטרותיהן, יכולות לתמוך בנֹעם. ידוע לנו שרבות מהן יכולות להפגין גמישות רבה בכל הנוגע לפירוש המטרות המוצהרות שלהן. הרשימה להלן מפרטת קטגוריות שונות שבהן נֹעם עשוי לענות על הדרישות של הקרנות האלה:

  • חינוך ונוער
  • עבודה סוציאלית (מתן סיוע כספי להורים שאינם יכולים להרשות לעצמם לשלם את שכר הלימוד)
  • פרויקטים רב-תרבותיים (קידום רב-תרבותיות, לדוגמה שיתוף פעולה על בסיס אתני)
  • דו-קיום דתי (פרויקטים לשמירה על דו-קיום בשלום בין דתות – נֹעם הוא דוגמה מצוינת לכך).

ירושות, עיזבונות ומתנות

ברצוננו ליצור קשר עם אנשים שמעוניינים להשקיע בנֹעם, משום שהם מאמינים בערכים שלו, כמו לדוגמה:

  • חינוך שמקדם פתיחוּת ונאורות אצל צעירים יהודים
  • חינוך שמטפח אצל התלמידים יחס של כבוד כלפי העולם הלא-יהודי.

לא מן הנמנע שאנשים רבים, המייחסים לערכים האלה חשיבות רבה, ירצו לתמוך בעתידו של נֹעם, לצוות לו ירושות בצוואותיהם או לתת לו מתנה עוד בחייהם.