HE-School fees

שכר לימוד

שכר לימוד לבנים ולבנות של חברי הקהילות היהודיות שתומכות בנֹעם (ICZ, IRG):
שנת לימוד שכר לימוד שנתי שכר לימוד חודשי (בחלוקה ל-12 תשלומים)
2017/18 18,240 פר"ש 1,520 פר"ש
2018/19 18,600; 18,840 פר"ש 1,550; 1,570 פר"ש
שכר הלימוד לכל הנרשמים האחרים:
שנת לימוד שכר לימוד שנתי שכר לימוד חודשי (בחלוקה ל-12 תשלומים)
2017/18 26,640 פר"ש 2,220 פר"ש
2018/19 27,000; 27,240 פר"ש 2,250; 2,270 פר"ש

יש לשלם את שכר הלימוד חודש מראש. מועד הפירעון הוא בראשון בכל חודש. שכר הלימוד כולל את ההוראה, את חומרי הלימוד ואת ארוחת הצהריים.

לתשומת לבכם: אמנם במבט ראשון נראה ששכר הלימוד החודשי (בשיעור 1,550; 1,570 פר"ש) גבוה למדי. ואולם, בהשוואה לבתי ספר פרטיים אחרים באזור ציריך, שכר הלימוד בנֹעם הוא מהנמוכים באזור.

להזכירכם, "קרן הסיוע של נֹעם" מעניקה להורים הזקוקים לכך הלוואות עומדות (שאינן נושאות ריבית). הקרן פועלת בנפרד מבית הספר בכדי להבטיח את השמירה על פרטיותן של המשפחות הפונות ועל סודיות הנתונים.