HE-Worth knowing

הידעתם?

 • נֹעם מלמד בהתאם לתכנית הלימודים של מחוז ציריך.
 • מאז שנת 2010, נֹעם מפעיל חטיבת ביניים משלו על פי גישה פדגוגית מודרנית.
 • נֹעם נמצא בפיקוחה של מחלקת החינוך של מחוז ציריך ומנהל מערכת יחסים תקינה עם רשויות החינוך המקומיות.
 • נֹעם מספק לכל תלמידי בית הספר היסודי ארוחת צהריים חלבית בחינם. ארוחה זו נתונה בפיקוחו של משגיח כשרות. נֹעם נוהג על פי תקנות הכשרות של קהילת ה-IRG.
 • נֹעם מציע לתלמידיו יום לימודים ארוך עם השגחה אחרי שעות הלימודים.
 • ֹנעם מציע לתלמידיו שיעורים בכיתות עם מספר מצומצם של תלמידים.
 • נֹעם מארגן פעילויות לכל שכבות בית הספר כגון פרויקטים שבועיים, ימי ספורט, ציון חגים יהודיים, אירועים וכדו'.
 • נֹעם דואג באופן פעיל לביטחונם של התלמידים.
 • נֹעם מעמיד לרשות תלמידיו חדרי לימוד בהירים, מרווחים ומודרניים.
 • נֹעם מכין את תלמידי כיתה ו לקראת המעבר לגימנסיה (בית ספר תיכון ייחודי) או לחטיבת הביניים.
 • נֹעם מציע לבוגריו שיעורי עברית ודת במסגרת אחינֹעם.
 • נֹעם מעמיד לטובת הורים הזקוקים לכך קרן סיוע בשכר הלימוד, "קרן הסיוע של נֹעם" , שמעניקה הלוואות עומדות (שאינן נושאות ריבית).
 • נֹעם מסייע לתלמידים עם צרכים מיוחדים, ואף מוכר לשם כך על ידי מחלקת החינוך של מחוז ציריך.
 • נֹעם משתמש בתכניות "תל עם" ונט"ע להקניית השפה העברית.
 • נֹעם משתמש במבחנים סטנדרטיים כדי להבטיח שמירה על איכות ההוראה שלו.
 • נֹעם מוּכר כמוסד חינוכי שמכשיר צעירים כמדריכים מקצועיים ומציע משרות למתמחים במסגרת "שנת שירות לטובת החברה".
 • נֹעם קולט מדי שנת לימודים שתי בנות מ"השירות הלאומי" בישראל. השתיים מתגוררות בקהילה היהודית בציריך ומתנדבות בבית הספר.
 • נֹעם חבר ב"אגודת בתי הספר הפרטיים של ציריך".