HE-We need your support

אנו זקוקים לתמיכתכם!

נֹעם הוא סיפור הצלחה מרתק!

נֹעם הוא בית ספר אורתודוקסי-מודרני חדשני השוכן במרכז ציריך. מאז שנת 1979, בית הספר מקפיד להעניק לתלמידיו חינוך יהודי וכללי ברמה גבוהה. הקניית ערכים של סובלנות וכבוד לאדם ולסביבה זוכה למקום של כבוד בכל הכיתות של בית ספרנו. אנו שמים דגש בהענקת תשתית לימודית ראויה, שמאפשרת לתלמידינו לעבור לשלב הבא של לימודיהם בבית הספר או להכשרתם המקצועית. רוב תלמידי נֹעם מדברים וכותבים עברית שוטפת בתום כיתה ו, וזאת בזכות דבקותנו בתכניות הלימודים "תל עם" ונט"ע ללימודי עברית ויהדות ("עברית בעברית").

בנֹעם ישנם למעלה מ-170 תלמידים הלומדים בתשע כיתות וקרוב ל-50 אנשי הוראה ואנשי צוות, יהודים ולא יהודים.

בחזוננו, כל אחת ואחד מהתלמידים זוכה לחינוך יהודי וכללי מיטבי, שמכין אותם לעולם המשתנה כל העת ובמהירות. אנו שואפים ליצור ולחזק אצל תלמידינו – ואין זה משנה עד כמה הם דתיים ומה רמת השכלתם היהודית – זהות המבוססת על גישה פתוחה, סובלנית ומתחשבת כלפי היהדות, הקהילה היהודית והחיים היהודיים על כל גוניהם, כמו גם כלפי כלל החברה. חינוך בנוסח נֹעם פתוח בפני כל ילד וילדה יהודים. "קרן המלגות של נֹעם" מסייעת להורים שנתונים בקשיים כספיים.

בית ספרנו התפתח משמעותית בארבע השנים האחרונות מהסיבות הבאות:

  • גייסנו ואנחנו ממשיכים לגייס את המורים המוכשרים והמבריקים ביותר.
  • הקמנו את חטיבת הביניים לכיתות ז-ט.
  • הרכבנו צוות מוביל וארגנו את מִנהלת בית הספר מחדש.
  • שיפרנו את התקשורת עם ההורים.
  • ציידנו מחדש את בית הספר על מנת להעמיד לטובת תלמידינו את הטכנולוגיות החדישות ביותר.

כתוצאה מכל אלה מספרם של התלמידים עולה בהתמדה מדי שנה (גדלנו בכ-60 אחוזים בשש השנים האחרונות). זו ההוכחה שנֹעם היה ועודנו בית ספר נהדר. אולם, לגידול הזה יש מחיר. עלינו לתגמל היטב את המורים שלנו, לשלם להם משכורות שעומדות בתחרות עם בתי ספר אחרים, וזאת כדי להבטיח שנוכל להעסיק את המורים הטובים ביותר ובו בזמן להשקיע בפיתוחם ובהכשרתם. טכנולוגיית המידע הפכה אף היא לגורם משמעותי, ולראייה, אתר רב-תכליתי חדש זה שבנינו ושנמשיך להרחיבו ולפתחו כדי שישמש את התלמידים והמורים כאחד.

כידוע לכם, איננו מקבלים תמיכה כלשהי מהמדינה. אמנם קהילת ה-ICZ וקהילות אחרות מעניקות לנו סבסוד קבוע ואנו אף זוכים לתמיכה נדיבה של כמה נדבנים, אך אלה אינם יכולים עוד לכסות את מלוא ההוצאות השוטפות של בית הספר ואת ההשקעות הנדרשות לרכישת הציוד הנחוץ ולהקמת תשתיות חדשות.

אם כן, אנו ניצבים בפני בחירה: האם עלינו להשלים עם הקיפאון בהתפתחותו של בית הספר? או שמא עלינו לפנות להורים, לסבים ולסבתות, לידידים ולקהל הרחב, ולבקש את תמיכתם בנֹעם לאורך זמן, כדי שנוכל להבטיח את המשך חינוכם של הדורות הבאים ברמה שכולנו נוכל להתגאות בה? אנו זקוקים לנֹעם, אם ברצוננו להבטיח שגם בעשורים הבאים תהיה לנו קהילה יהודית דינמית בציריך. נֹעם מייצג את עתידה הזוהר של קהילה זו במלוא מובן המילה.

אין דבר יקר יותר מחינוך ילדינו. אנא עזרו לנו להמשיך את סיפור ההצלחה של נֹעם כמו גם להגן על עתיד הקהילה.

איך אפשר לעזור לנֹעם? »