HE-Aims & curriculum

יעדים ותכנית הלימודים

נֹעם מקפיד למלא אחר הוראות תכנית הלימודים הממלכתית של העיר ציריך ללימודים כלליים ומיישם את התכניות, המוכרות בעולם כולו, "תל עם", "תל סלע" ונט"ע להוראת עברית ויהדות.

בתום שש שנות לימוד בבית הספר היסודי של נֹעם, התלמידים שלנו מסוגלים לתקשר באופן שוטף בגרמנית, בעברית ובאנגלית, אחת היא מה שפת אִמם. כמו כן הם רוכשים ידע בסיסי בצרפתית.

כל התלמידים בנֹעם זוכים לחינוך כללי ברמה מעולה, וחינוך זה מוכר על ידי המדינה. עם תום לימודיהם בבית הספר היסודי, הם ערוכים היטב להתמודד עם עולם המשתנה בקצב מהיר. תכנית הלימודים של מחלקת החינוך של מחוז ציריך מגדירה את התשתית ליעדים ולמיומנויות החינוכיים שעליהם להשיג, מה שמקל על המעבר לגימנסיה (בית ספר תיכון ייחודי) או לחטיבת הביניים הממלכתית.

התלמידים נהנים מעשר שעות שבועיות של לימודי יהדות ודת, רובן בעברית. בשיעורים אלה נעשה שימוש בתכניות "תל עם", "תל סלע" ונט"ע, שכוללות מגוון תחומים כגון שפה עברית, היסטוריה ותרבות יהודית, כמו גם לימודי דת, תורה ותלמוד.

התלמידים נהנים משיעורים שבועיים בהתעמלות ובמלאכת יד.