HE-NOAM Association

עמותת נֹעם

בית ספר נֹעם מנוהל על ידי עמותת נֹעם, שמקום מושבה בציריך. העמותה פועלת על פי סעיף 60 בספר החוק האזרחי של שווייץ.

תקנון העמותה מסדיר את העניינים הנוגעים לחוק העמותות.

הניהול השוטף של בית הספר נתון בידי ההנהלה שכפופה לחבר הנאמנים של העמותה.

להצטרפות לעמותת נֹעם יש למלא את הטופס המצורף כאן.

חבר הנאמנים של עמותת נֹעם

s. German page

ליצירת קשר עם חבר או חברה בחבר הנאמנים של עמותת נֹעם, יש ללחוץ כאן.