HE-NOAM Association

עמותת נֹעם

בית ספר נֹעם מנוהל על ידי עמותת נֹעם, שמקום מושבה בציריך. העמותה פועלת על פי סעיף 60 בספר החוק האזרחי של שווייץ.

תקנון העמותה מסדיר את העניינים הנוגעים לחוק העמותות.

הניהול השוטף של בית הספר נתון בידי ההנהלה שכפופה לחבר הנאמנים של העמותה.

להצטרפות לעמותת נֹעם יש למלא את הטופס המצורף כאן.

חבר הנאמנים של עמותת נֹעם

President - Thomas Wyler

President

Thomas Wyler
Vice President - Denise Trier

Vicepresident

Denise Trier
Doron Guggenheim
Doron Guggenheim
Ricardo Guth
Ricardo Guth
Daliah Luks Dubno
Daliah Luks Dubno
Daniela Sas
Daniela Sas
Tal Trost Ben-Hamo
Tal Trost Ben-Hamo
Treasurer - Joel Rosenblatt

גזבר

Joel Rosenblatt
Fabienne Wikler
Fabienne Wikler

ליצירת קשר עם חבר או חברה בחבר הנאמנים של עמותת נֹעם, יש ללחוץ כאן.