HE-Support fund system

התנהלות קרן הסיוע

עקרון היסוד של נֹעם

עקרון היסוד של נֹעם הוא למנוע מצב שבו ילד או ילדה אינם יכולים ללמוד בנֹעם מסיבות כספיות. האתגר העיקרי העומד בפנינו הוא לשמור על כספי הקרן לטובת מימושו של עיקרון זה.

גידול אדיר בבקשות לסיוע

כיום, שליש מהמשפחות של תלמידינו זקוקות לסיוע בתשלום שכר הלימוד. הסכום השנתי הנדרש הוא למעלה מ- 525 אלף פר"ש. מספרן של הבקשות לקבלת סיוע עולה בהתמדה. בשש השנים האחרונות נרשם גידול של 250 אחוזים בבקשות לסיוע, ואנו צופים שמגמה זו תימשך.

הסיבות לעלייה החדה במספר הבקשות

  • קשיים כלכליים בעקבות המצב במשק
  • בעיות סוציאליות
  • מספר גבוה של אימהות ואבות יחידנים בעלי הכנסה נמוכה
  • עלייה במספר התלמידים בבית ספרנו

על אף המצב המורכב הזה, ההורים חדורי מוטיבציה לשלוח את ילדיהם לנֹעם. מהן הסיבות לכך? מסתבר שתפיסת העולם של נֹעם הוכיחה את עצמה: חינוך כללי ברמה גבוהה בשילוב עם חינוך יהודי איכותי. הילדים שלנו לומדים לכבד את היהדות על כל זרמיה, וגם לרחוש כבוד לעולם הלא יהודי. נוסף על כך, בזכות היותנו בית ספר עם יום לימודים ארוך, הורים יחידניים יכולים לעבוד במשרה מלאה.

מימון קודם

הקהילה היהודית הכירה בחשיבותו של נֹעם לעתיד העם היהודי, ואף תמכה בבית הספר בנדיבות. ואולם, כיום לא די בתמיכתה הנדיבה, ולכן אנו נדרשים למצו.