HE-Message from the Rector

ברכת המנהל

ברוכים הבאים לנֹעם,

בית ספרנו הוא תולדה של רעיון. במשך יותר מ-30 שנה צוות בעל מחויבות גבוהה וגישה חדשנית – מורים, אנשי מִנהלה וחברי חבר הנאמנים – הפך את נֹעם למה שהוא כיום: בית ספר יהודי ייחודי המוכר בכל העולם בזכות רמתו הגבוהה, הן בחינוך היהודי והן בחינוך הכללי.

שיחותי עם התלמידים בנֹעם תמיד מסבות לי הנאה: לא פעם אני נדהם לנוכח החיוּת, היצירתיות והידע שלהם. אני גם מקבל השראה מהעבודה עם המורים הנפלאים בבית ספרנו, שיודעים כיצד להמריץ את התלמידים ללמוד, בעודם מחפשים כל העת אחר דרכים חדשות להפוך את השיעורים לרלוונטיים ולבעלי משמעות.

בואו לגלות עוד דברים על נֹעם! אנחנו לומדים, צוחקים, מתפללים, ולעתים קרובות גם חוגגים יחדיו במסגרת בית הספר: באספת בית הספר "יחד", במניין, בימי ספורט, במסגרת פרויקטים, בטיולים או במחנות קיץ, בשווייץ או מחוצה לה.

אם תשאלו את תלמידינו כיצד הם מסכמים את שהייתם בבית הספר, הם יאמרו בפשטות: "זה לא רק בית ספר, זה נֹעם".

אני מזמין אתכם לבוא ולהכיר אותנו.

נתנאל בוכר
המנהל הכללי