HE-Our school

בית ספרנו

מאז הקמתו בשנת 1980, נֹעם – בית ספר אורתודוקסי-מודרני חדשני השוכן במרכז ציריך – מקפיד להעניק לתלמידיו חינוך יהודי וכללי ברמה גבוהה ביותר.

התלמידים שלנו רוכשים את השכלתם ממורים מסורים ומנוסים, יהודים ולא יהודים כאחד. מחלקת החינוך של מחוז ציריך מכירה רשמית בנֹעם כבית ספר פרטי, הממלא את כל הדרישות של החינוך הממלכתי. הקניית ערכים של סובלנות וכבוד לאדם ולסביבה זוכה למקום של כבוד בכל הכיתות של בית ספרנו, ומכאן שאנו גם מכבדים את המגוון האנושי – האישי, המשפחתי והדתי – של כל תלמידינו.

אנו מתמקדים במתן חינוך כללי מעולה, כדי שתלמידינו יוכלו להתקדם לשלב הבא בלימודיהם ללא כל קושי.

בזכות מחויבותנו לתכניות "תל עם" ונט"ע ("עברית בעברית"), מרבית תלמידינו שולטים בעברית שוטפת, הן בכתב והן בעל פה, וזוכים לתשתית איתנה בלימודי היהדות בתום לימודיהם בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים (כיתות א-ט).

בחטיבת הביניים (כיתות ז-ט), התלמידים משפרים ומרחיבים בהתמדה את המיומנויות שלהם בהשכלה כללית, בלימודי יהדות ובשפה העברית, במטרה להתקדם ולמצות את יכולותיהם האישיות.

מחלקת החינוך של מחוז ציריך מכירה בנֹעם גם כבית ספר התומך בתלמידים עם צרכים מיוחדים. המחלקה לטיפול בצרכים מיוחדים בבית ספרנו מגישה סיוע לתלמידים בעלי לקויות למידה באמצעות הוראה יחידנית או במסגרת כיתה נפרדת, המופעלת על ידי מורה לחינוך מיוחד או מורה להוראה מתקנת. בה בעת, תלמידים אלה ממשיכים את לימודיהם גם במסגרת הכיתתית הרגילה.

בזכות ממדיו של בית הספר – 180 תלמידים בקירוב ולמעלה מ-40 מורים – אנו יכולים להעניק ליווי פרטני ויחס אישי לכל אחת ואחד מתלמידינו. בו בזמן נֹעם יוזם פרויקטים שתורמים רבות להידוק קשרי הידידות עם הקהילה היהודית.