HE-Startseite

נעם מייצג את עתידנו
אין דבר יקר יותר מחינוך ילדינו

מידע נוסף »

 • בית הספר היסודי

  בית הספר היסודי

  נֹעם מקפיד למלא אחר הוראות תכנית הלימודים הממלכתית (של העיר ציריך) ללימודים כלליים ומיישם את התכניות, המוכרות בית הספר היסודי של נֹעם מעניק לתלמידיו חינוך יהודי וכללי מעולה. שיעור התלמידים שלנו הממשיכים בלימודיהם בגימנסיה (בית ספר תיכון ייחודי) גבוה בהרבה מהממוצע בבתי ספר אחרים. כמו כן, תלמידים רבים עוברים לחטיבת הביניים של נֹעם ההולכת וגדלה כל העת. תלמידינו לומדים ומאמצים לעצמם ערכים יהודיים באווירה מעוררת השראה, חמה ומטפחת, שתורמת לחיזוק זהותם היהודית. הם אף מסיימים את לימודיהם בבית ספרנו עם שליטה מלאה בשפה העברית, דבר שאין כדוגמתו באירופה.

  מידע נוסף »
 • חטיבת הביניים

  חטיבת הביניים

  חטיבת הביניים שלנו (כיתות ז-ט) מציעה חינוך כללי ויהודי ברמה הגבוהה ביותר. תלמידינו נהנים מהגישה המודרנית והחדשנית של נֹעם, שמיושמת על ידי מורים מסורים השואפים למצות מהם את מְרב כישוריהם. התלמידים נערכים לקראת המעבר לגימנסיה (בית ספר תיכון ייחודי) או להכשרה מקצועית באווירה חיובית ותומכת, המועשרת בערכים, מסורת ולימוד ברוח היהדות.

  מידע נוסף »
 • צרכים מיוחדים

  צרכים מיוחדים

  סיוע פרטני לכל תלמיד ותלמידה
  נֹעם תומך בתלמידים עם צרכים מיוחדים, והוא אף מוכר לשם כך על ידי מחלקת החינוך של מחוז ציריך. התכנית לצרכים מיוחדים והתכנית לסיוע משולב של נֹעם מעמידות לרשות תלמידים עם קשיי למידה תמיכה פרטנית או תמיכה במסגרת כיתתית קטנה. תלמידים אלה מקבלים סיוע ממורה לחינוך מיוחד או להוראה מתקנת. בה בעת, הם ממשיכים ללמוד חלק מהשיעורים במסגרת הכיתתית הרגילה.

  מידע נוסף »
 • אחינֹעם

  אחינֹעם

  אחינֹעם מציעה חינוך עברי ודתי לתלמידים שסיימו את בית הספר היסודי של נֹעם, אולם לא עברו לחטיבת הביניים שבו וכן לבוגרי החטיבה. התלמידים לומדים בהתאם לתכנית לימודים מגוונת הכוללת לימודי עברית, יהדות, היסטוריה יהודית ופילוסופיה יהודית. השיעורים מתקיימים בימי שני וחמישי בערב לאורך כל הסמסטר.

  מידע נוסף »
 • קרן הסיוע של נֹעם

  קרן הסיוע של נֹעם

  קרן הסיוע של נֹעם (NOAM Support Fund) הוקמה במטרה למנוע מצב שבו ילד או ילדה אינם יכולים ללמוד בנֹעם מטעמים כספיים. הקרן מסייעת במימון שכר הלימוד באמצעות מתן הלוואה עומדת (שאינה נושאת ריבית), ובכפוף לתנאים המוגדרים בה.

  מידע נוסף »
 • פיתוח וגיוס תרומות

  פיתוח וגיוס תרומות

  נֹעם הוא סיפור הצלחה מדהים. עם זאת, על מנת לתגמל את המורים שלנו, עלינו לשלם להם משכורות שעומדות בתנאי התחרות עם בתי ספר אחרים. כך נוכל להבטיח את העסקתם של המורים הטובים ביותר, תוך כדי השקעה בפיתוח מיומנויותיהם ובהכשרתם. בד בבד, עלינו להשקיע בפיתוח ובחידוש של מערך המחשבים בבית הספר, כמו גם של תשתיות נדרשות אחרות. כידוע לכם, איננו מקבלים תמיכה כלשהי מהמדינה. כמו כן, לא די בשכר הלימוד כדי לכסות את ההוצאות השנתיות שלנו. אפילו המענקים המתקבלים מקהילת ה-ICZ ומקהילות יהודיות אחרות, כמו גם תמיכתם של כמה נדבנים, אינם מכסים עוד הוצאות אלה. ולכן אנו זקוקים לתמיכתכם.

  מידע נוסף »

עדכונים

תפריט

17. - 21. August 2020

17. August 2020 / Montag
Spaghetti mit Sauce
18. August 2020 / Dienstag
Riz Casimir
19. August 2020 / Mittwoch
Pizza
20. August 2020 / Donnerstag
Maisschnitzel, Rüebli, Couscous, Tomatensauce
21. August 2020 / Freitag
Freitags-Zauber

24. - 28. August 2020

24. August 2020 / Montag
Risotto, Gemüse
25. August 2020 / Dienstag
Tofu, Nudeln, Gemüse
26. August 2020 / Mittwoch
Ofenkartoffeln, Gemüse, Quark
27. August 2020 / Donnerstag
Frischer Fisch, Reis, Gemüse
28. August 2020 / Freitag
Freitags-Überraschung

31. August - 4. September 2020

31. August 2020 / Montag
Spaghetti mit Sauce
1. September 2020 / Dienstag
Riz Casimir
2. September 2020 / Mittwoch
Pizza
3. September 2020 / Donnerstag
Maisschnitzel, Rüebli, Couscous, Tomatensauce
4. September 2020 / Freitag
Freitags-Zauber

7. - 11. September 2020

7. September 2020 / Montag
Risotto, Gemüse
11. September 2020 / Dienstag
Tofu, Nudeln, Gemüse
12. September 2020 / Mittwoch
Ofenkartoffeln, Gemüse, Quark
13. September 2020 / Donnerstag
Frischer Fisch, Reis, Gemüse
14. September 2020 / Freitag
Freitags-Überraschung

14. - 17. September 2020

14. September 2020 / Montag
Spaghetti mit Sauce
15. September 2020 / Dienstag
Riz Casimir
16. September 2020 / Mittwoch
Pizza
17. September 2020 / Donnerstag
Maisschnitzel, Rüebli, Couscous, Tomatensauce

21. - 25. September 2020

21. September 2020 / Montag
Risotto, Gemüse
22. September 2020 / Dienstag
Tofu, Nudeln, Gemüse
23. September 2020 / Mittwoch
Ofenkartoffeln, Gemüse, Quark
24. September 2020 / Donnerstag
Frischer Fisch, Reis, Gemüse
25. September 2020 / Freitag
Freitags-Überraschung

29. September - 1. Oktober 2020

29. September 2020 / Dienstag
Riz Casimir
30. September 2020 / Mittwoch
Pizza
1. September 2020 / Donnerstag
Maisschnitzel, Rüebli, Couscous, Tomatensauce